//

Polityka Prywatności

  • 0 replies
  • 10025 views
*

Offline admin

  • ******
  • 7
  • +1/-0
    • Zobacz profil
  • Strona www: http://www.joomla-cms.com.pl
Polityka Prywatności
« dnia: Marca 25, 2014, 05:07:29 pm »
Polityka prywatnoœci serwisu
www.bagnasadobre.org.pl

 
1. INFORMACJE OGÓLNE.
1.   Operatorem Forum  www.bagnasadobre.org.pl jest ber34@o2.pl
2.   Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a.   Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b.   Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c.   Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
d.   Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.
e.   Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.
2. INFORMACJE W FORMULARZACH.
1.   Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.   Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.   Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.   Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.   Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6.   Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególnoœci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatnoœci lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
1.   Serwis korzysta z plików cookies.
2.   Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególnoœci pliki tekstowe, które przechowywane sš w urzšdzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierajš nazwę strony internetowej, z której pochodzš, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartoœci;
b.   utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c.   okreśœlania profilu użytkownika w celu wyœświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególnoœści sieci Google.
5.   W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sš plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane sš w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas okreœślony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.   Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyœlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.   Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalnoœci dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.   Pliki cookies zamieszczane w urzšdzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogš być również przez współpracujšcych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9.   Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatnoœci tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatnoœci Google Analytics
10.   Pliki cookie mogš być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnoœci sieć Google, do wyœwietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogš zachować informację o œcieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11.   W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamowš Google użytkownik może przeglšdać i edytować informacje wynikajšce z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
4. LOGI SERWERA.
1.   Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegajš logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te sš wykorzystywane wyłšcznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi œwiadczonych usług hostingowych.
2.   Przeglšdane zasoby identyfikowane sš poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogš podlegać:
a.   czas nadejœcia zapytania,
b.   czas wysłania odpowiedzi,
c.   nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d.   informacje o błędach jakie nastšpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e.   adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejœcie do Serwisu nastšpiło przez odnoœnik,
f.   informacje o przeglšdarce użytkownika,
g.   Informacje o adresie IP.
3.   Dane powyższe nie sš kojarzone z konkretnymi osobami przeglšdajšcymi strony.
4.   Dane powyższe nie sš wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.
1.   Dane podlegajš udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłšcznie w granicach prawnie dozwolonych.
2.   Dane umożliwiajšce identyfikację osoby fizycznej sš udostępniane wyłšczenie za zgodš tej osoby.
3.   Operator może mieć obowišzek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żšdań w zakresie wynikajšcym z żšdania.
6. ZARZĽDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
1.   Jeœli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglšdarki. Zastrzegamy, że wyłšczenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2.   W celu zarzšdzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglšdarkę internetowš/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.   Internet Explorer
b.   Chrome
c.   Safari
d.   Firefox
e.   Opera
f.   Android

g.   Safari (iOS)
h.   Windows Phone
i.   Blackberry
j.      itp.